มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
Undergraduate Admission for the Academic Year 2024

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
https://quota.reg.cmu.ac.th/
https://quota2.reg.cmu.ac.th/
https://admission.reg.cmu.ac.th/apply.php?page=login

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
 • TCAS รอบที่ 1

  สมัคร 31 ต.ค.- 9 พ.ย. 66

 • TCAS รอบที่ 2

  สมัคร 13-22 ก.พ. 67

 • TCAS รอบที่ 3

  สมัคร 6-12 พ.ค. 67

 • TCAS รอบที่ 4

  -

 • อื่น ๆ

  -ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

© Copyright Registration Office
Chiang Mai University. All Rights Reserved
Facebook: รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.