มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
Undergraduate Admission for the Academic Year 2024

คำแนะนำ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ Desktop/Notebook

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปฏิทิน CMU-TCAS'67
ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

© Copyright Registration Office
Chiang Mai University. All Rights Reserved
Facebook: รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.